Nedělní zastavení v jurtě pro ženy

Mnoho žen mi píše, zda neotevřu opět ženské kruhy v Praze. Jenže já se přestěhovala do roubenky v horách a svůj čas v Praze vždy pečlivě strážím a přemýšlím předem, jak a s kým ho prožiji. A napadl mne tento projekt, který je určen právě těm ženám, které jsou ochotny do sebe investovat čas a jsou připravené se zastavit a možná projít změnou vedoucí k vnitřnímu klidu a „obyčejné“ radosti ze života. Já osobně se těším na spoustu srandy, sebepéči, laskavých sdílení, léčivých slov i doteků a vůbec na překvapení. Jdeš do toho se mnou?

Svolávám12 žen na celoroční cyklus „Nedělní zastavení v jurtě“

V neděli, od slova ne-dělat, se zastavíme a z počátku nebudeme dělat nic, „jen“ se zaposloucháme do sebe.

Co nás čeká?

 • poradní kruhy, sdílení našich příběhů
 • prožitkovým způsobem prozkoumání daných témat
 • v programu najdete prvky z arteterapie, dramaterapie, rodinné konstelace, práci s hlasem, pohybem, dotykem
 • meditace, práce s imaginací, archetypy a příběhy
 • vždy si odnesete nějaký výstup, který si založíte do svého „deníku ženy v jurtě“

Co je cílem programu?

 • celoroční podpora, jistota, bezpečí stabilního kruhu žen
 • prozkoumání svých potřeb, záměrů i cest vedoucí k cíli.
 • Tzn. zvědomit si odkud a kam jdu skrze různá témata a techniky
 • nadhled, humor, sebepřijetí
 • otevřít své srdce, mysl, uvidět život z jiného pohledu, a přitom zůstat v lehkosti bytí (a to znamená pro každou ženu trošku jinou cestu)
 • zastavit se a uvidět to, co mne ruší i to, co mne naplňuje
 • naučit se čerpat z moudrosti kruhu, skutečně naslouchat srdcem, sdílet ze srdce
 • vnímat podporu žen a společně s nimi žít změnu (kterou si stanovím)
 • laskavější pohled na sebe
 • nové poznatky, nová přátelství
 • mířit k radosti ze života a celistvosti

BONUS NAVÍC: 4 on-line setkání a doprovázená pouť v horách

 • Deset dní po 1.-4. neděli bude pro zájemkyně dvouhodinové on-line setkání, abychom integrovali, posdíleli, jak nám jdou „změny“, zasmáli se (celkově 8 hodin on-line podpory navíc).
 • Během roku 2023 nabízím ZDARMA každé ženě jednu doprovázenou pouť v krajině Orlických hor.

V listopadu 2022 jsme si šly vyzkoušet jurtu 🙂 Bylo to skvělé.

Ženy o programu v jurtě napsaly:

Hani, moc děkuji za jurtu, bylo to neuvěřitelně inspirativní. Moc jsem si to užila, bylo to jako odkrývání zakrytých výher na losu. Moc mne pobavilo vidět sebe z jiných úhlů pohledu. Moc ráda mám ženy v kruhu a hlavně Tvoje laskavé srdce… Cítím se nezatížena svým egem, ne vždy dokonale, ale stačí to 🙂 Těším se na další setkání. A.S.

Na našem setkání v jurtě nad tématem „Světlo a stín ve mně“ oceňuji humor, který dal lehkost i tomu těžkému, nesnadnému a umožnil vytvořit v rámci skupiny bezpečný intimní prostor. Aniž bych se v něčem musela „ňahňat“, pojmenovala jsem si alespoň jeden svůj stín a rozpoznala svůj zažitý program, který nyní mohu vědoměji proměňovat. Předpokládám, že i další setkání budou mít tento rozměr. Díky, Hanko:-) J.F.

KDO VÁS BUDE PROVÁZET?

Určitě já – Hanka Jansová. A potkáte se také s Jarmilou Kovaříkovou a Leou Popkovou. Tiché společnice, moudré ženy, které vidí, podporují, mluví, pláčou, vaří, doprovázejí i drží kruh po svém… 🙂

Přihlášení: Jarmila Kovaříková, jarsimkova@gmail.com, tel:739087092

Cena: 2000,-/za neděli (včetně oběda)

 • Cena celého kurzu se splatná ve dvou splátkách 2×5000,- Kč. První vybíráme do 31.12.2022. Druhou nejpozději do 30.4.2022. Cena by neměla být překážkou se na program přihlásit! Přijetí do programu Vám sdělíme mailem nejpozději do 15.1.2023.

TĚŠÍME SE NA TEBE! Napiš nám, nejlepší čas je TEĎ.