Vítejte…

“Při uvědomování člověk ví, co dělá a jak to dělá, ví, že má další možnosti a že si zvolil být takový, jaký je” (Gary Yontef)

Je Vám dobře, ale cítíte, že se chcete ve svém osobním, pracovním nebo partnerském životě posunout dál? Čeká Vás životní změna a chcete jí vědomě projít? Chcete vystoupit ze starých vzorců chování, myšlení, prožívání? Zažíváte tíživé stavy, kterým nerozumíte? Neumíte se vyrovnat s životní ztrátou? Trápí Vás nesoulad mezi tím, kým chcete být a kým se stáváte, když mluvíte se svými vrstevníky, partnerem, rodiči, šéfem, dětmi? Už dlouho přemýšlíte o způsobu, jak na vše nahlédnout a jak se najít? Toužíte vyrazit mimo svůj prostor a čas a nalézt odpovědi?  

Zastavte se (klidně i v pohybu).

Nabízím bezpečný prostor zastavení se pro všechny, kteří chtějí změnu.

 Věřím, že každý člověk může být šťastný, svobodný, celistvý. A žít život plný hojnosti a vděčnosti. Posouvat se v pracovním i osobním životě kupředu.

Nabízím individuální nebo párovou psychoterapii, osobní koučink, doprovázené putování krajinou, ženské kruhy, tematické workshopy pro páry on-line, rodinné konstelace, to vše venku v přírodě nebo pod střechou v mé pracovně nebo on-line.

Jako hlavní metodu sebepoznání nabízím gestalt přístup, který patří mezi nedirektivní přístupy v psychoterapii, poradenství a koučinku. Respektuje osobnost klienta a pracuje s jeho přítomným prožíváním a rozšířením uvědomění – propojování těla, emocí a vědomí. Jinými slovy též pracuje s principy „mindfulness“.

Půjdu s Vámi vědomě, Vaším tempem, po Vašich stezkách a podpořím Vás i v momentech, které nemusí být příjemné.  Změna a osobní růst stojí za to!

AKTUALITY A NEJBLIŽŠÍ AKCE

Putování je primárně určeno pro ženy, které se pravidelně scházejí v průběhu celého roku. Více v sekci Krajinou svého srdce

Jsem řádným členem České asociace pro psychoterapii 🙂. Pravidelně svou práci superviduji, vzdělávám se, souzním s etickým kodexem ČAPu. Více ZDE.

Od 1.3.2021 jsem na seznamu certifikovaných terapeutů v projektu VZP Zvýšení dostupnosti psychosociální podpory. VZP přispívá do max. výše 5000 Kč na terapii (500,- Kč na sezení, max. 10 sezení). Tento projekt Podpory duševního zdraví je možné čerpat do 30.11.2022.https://www.vzp.cz/…/prispevek-na-podporu-zvyseni…

Dále spolupracuji i s ČPZP. Pojišťovna přispěje svým klientům na psychoterapii 5×500 Kč – tzn. na pět sezení, na každé 500 Kč, dohromady maximálně 2500 Kč za rok. Cena sezení je zastropována částkou 700 Kč. Více o programu zde: https://cpzp.cz/preventivni-program/64

V rámci projektu #hlavunadvodou v dělámcomůžu.cz bylo možné se mnou absolvovat 12 sezení ZDARMA (pro pracovníky v první linii, pro lidé postižení válkou). Pomozte šířit myšlenku pomoci terapie zdarma. Více zde: https://www.terapie.cz/hlavunadvodou#prispejte