Profesní cesta k psychoterapii

 • Vystudovala jsem sociální práci, teologii a tvořivou dramatiku (VOŠ Jabok, ETF UK, DAMU)
 • Mám za sebou dlouholetou a pestrou praxi práce s lidmi ve skupinách i individuálně
  • práce s třídními kolektivy – primární prevence na gymnáziích (50 třídních kolektivů, Křesťanská pedagogicko-psychologická poradna na Praze 8), etická a dramatická výchova na ZŠ, bibliodrama se studenty VOŠ
  • sociální asistence a terapeutická péče o děti žijící mimo vlastní rodinu (Centrum Sámovka, Dům tří přání, o.p.s.)
  • práce s mladistvými a dospělými lidmi v krizi a bez domova (témata závislosti, prostituce, nechtěných dětí, zadluženosti, deprese, smrti) – krizová intervence, sociální a terénní práce denní i noční, terapie formou psychoterapeutických a dramaterapeutických skupin, divadlo utlačovaných (Naděje, Ježek a čížek, Centrum sociálních služeb Praha)
  • kratší praxe v psychiatrických léčebnách Horní Beřkovice a Bohnice, ve věznici Valdice, v dětských domovech a diagnostických ústavech 
 • Absolvovala jsem pětiletý akreditovaný psychoterapeutický výcvik v gestalt modalitě  (Institut pro výcvik v gestalt terapii Praha – www.gestalt-praha.cz, 2011-2020, výcvik má akreditaci pro zdravotnictví).
 • Od roku 2013 poskytuji terapii v soukromé praxi, provázím ženské skupiny, ženské kruhy, vedu seminář rodinných konstelací a doprovázím páry sama nebo společně s mužem Petrem Jansou.
 • Absolvovala jsem řadu dalších seberozvojových kurzů a výcviků
  • dvouletý sebezkušenostní kurz gestalt terapie (2008-2009) základní principy gestalt terapie a jejich praktické využití v praxi s jednotlivci, se skupinou, v pomáhající profesi i ve firmách.
  • Roční kurz systemických a rodinných konstelací s Janem Bílým (r. 2014)
  • kurz Krizové intervence (Remedium, 2006)
  • kurz Primární prevence sociálně-negativních jevů (r. 2001)
  • semináře arteterapie a psychologie spánku a snu, 
  • semináře dramaterapie, muzikoterapie, bibliodrama a její praktické využití při práci se skupinou (4 roky), práce s textem 
  • semináře pohybové terapie, práce s hlasem a rytmem, kontaktní improvizace, divadelní atropologie, divadelní postupy při práci s Duší
  • kurz Cesta hrdiny. 
 • Od r. 2021 jsem řádnou členkou České asociace pro psychoterapii, spolupracuji s platformou www.delamcomuzu.cz.
 • Roční školu ženské moudrosti s Katkou Kramolišovou a Ivanou Megovou.
 • Mezi mé učitele patří mnoho osobností z řad teologů, divadelníků, terapeutů, pedagogů, hudebníků, průvodců, se kterými jsem měla možnost nějakou část svého života jít společně.