O mně

Jsem certifikovaná psychoterapeutka, průvodkyně krajinou vnitřní i vnější, osobní koučka a z dalších mnoha rolí asi nejvíc žena mého muže a maminka tří laskavých neposedných dětí.

Doprovázím ženy i muže na cestě k větší životní spokojenosti a svobodě, moudrosti a respektu k sobě i druhým. Pracuji formou terapeutických sezeních on-line nebo tváří v tvář (v pracovně nebo „v terénu“ v přírodě). 

Pracuji i formou doprovázeného putování krajinou nebo formou rodinných konstelací. Pohybuji se na různých úrovních ponoru – od krizové intervence přes psychoterapii k live koučinku a duchovnímu doprovázení. Pracuji především gestalt přístupem 

 

K mým darům patří velký respekt a hluboká empatie s klienty, schopnost intuice, schopnost zvládat krizové situace a tvořivě i v úctě pracovat s lehkými i těžšími tématy. Nejčastěji pracuji se vztahovými tématy v osobním i pracovním životě, otázkami kolem výchovy dětí, mateřství, rodičovství, rovněž s traumaty, s úzkostmi, s kolísáním nálad, s tématy závislosti, umírání a smrti..

Svou psychoterapeutickou práci pravidelně superviduji u PhDr. et JUDr. Stanislavy Dudové. Jsem řádnou členkou České asociace pro psychoterapii (ČAP) a řídím se etickým kodexem Evropské asociace pro psychoterapii. Spolupracuji jako terapeutka s platformou www.delamcomuzu.cz.

Od r. 2004 jsem vdaná, s mužem máme tři malé děti, fenku a kočku. Žijeme střídavě v Praze i v roubence v Orlických horách. Partnerství, mateřství a spojení s přírodou jsou mým největším zdrojem moudrosti a poznání.