O mně

Jsem certifikovaná psychoterapeutka, průvodkyně krajinou vnitřní i vnější, lektorka ženských seminářů, zpěvačka, poutnice, životní koučka a z dalších mnoha rolí asi nejvíc žena mého muže a maminka tří laskavých neposedných dětí.

Doprovázím ženy i muže na cestě k větší životní spokojenosti a svobodě, moudrosti a respektu k sobě i druhým. Pracuji formou terapeutických sezeních on-line nebo tváří v tvář (v pracovně nebo „v terénu“ v přírodě). Pracovny mám dvě: jednu v Praze a druhou ve slamáčku v Orlických horách.

Pracuji i formou doprovázeného putování krajinou nebo formou rodinných konstelací. Pohybuji se na různých úrovních ponoru – od krizové intervence přes psychoterapii k live koučinku a duchovnímu doprovázení. Pracuji především gestalt přístupem 

K mým darům patří velký respekt a hluboká empatie s klienty, schopnost intuice, schopnost zvládat krizové situace a tvořivě i v úctě pracovat s lehkými i těžšími tématy.

Nejčastěji pracuji se vztahovými tématy v osobním i pracovním životě, otázkami kolem výchovy dětí, mateřství, rodičovství, rovněž s traumaty, s úzkostmi, s kolísáním nálad, s neukončenými záležitostmi, s tématy závislosti, poruchami příjmů potravy, krize spirituality, téma umírání a smrti.

Od r. 2013 pravidelně svou psychoterapeutickou práci superviduji, konkrétně u PhDr. et JUDr. Stanislavy Dudové, Mgr. Dariny Fialové. Jsem řádnou členkou České asociace pro psychoterapii (ČAP) a řídím se etickým kodexem Evropské asociace pro psychoterapii. Spolupracuji jako terapeutka s platformou www.delamcomuzu.cz. Neustále se vzdělávám, chodím na intervizní setkání na platformě ČAP, setkání České asociace konstelářů (ČASK) nebo intervizní setkání s mými kolegy v klinické či soukromé praxi. 

Od r. 2004 jsem vdaná, s mužem máme tři malé děti, pár domácích zvířat. Z města jsme se odstěhovali do roubenky v Orlických horách, kam za námi míří přátelé a poutníci s otevřeným srdcem. Společně s mužem se dělíme o to, co máme – prostor, čas, vize, osobní dary. Věnujeme se rodinným konstelacím, meditacím, provázíme přechodovým rituálem Hledání vize, tvoříme stavby z přírodních materiálů, fandíme permakulturní zahradě a hledáme udržitelný způsob života. Dvacetileté partnerství, mateřství a spojení s přírodou jsou mým největším zdrojem moudrosti a poznání.