Psychoterapie a krizová intervence

Momentálně mám naplněnou kapacitu.

 Stačí napsat email, sms, whats App zprávu a zhruba popsat, s čím potřebujete ve svém životě pohnout, co Vás trápí. Odpovídám většinou do 24 hodin.

Napište, zda potřebujete rychlou krizovou intervenci (ocitli jste se náhle v těžké situaci, potřebujete se v ní zorientovat, nejste schopni nadhledu, intenzivně prožíváte emoce, nemáte je pod kontrolou…), psychoterapii (řešit dlouhodobější potíž), koučink (jít cestou osobního rozvoje, dosáhnout jasné cíle). Nebo potřebujete jiný způsob doprovázení (zapojit se do projektu putování „Krajinou svého srdce“ – pobytové víkendy, semináře, ženské kruhy, jednodenní putování, párová sezení).

Pozor, pokud přicházíte do terapie s partnerskými těžkostmi, je vhodné, abyste do terapie vstoupily rovnou jako pár od prvního sezení. Chci tím předejít zaujatostem a tlakům během sezení, které mohou vznikat tím, když partner „naskočí“ v průběhu setkávání.

INDIVIDUÁLNÍ TERAPIE má tři formy:

Terapie v konzultovně

Osvědčuje se mi, když konzultace trvají 60 minut (včetně příchodu/odchodu) ve frekvencích jednou týdně, max. 1x za 14 dní. Podpůrná terapie (1x za 3 týdny). 

.

Terapie při chůzi, tzv. walk and talk therapy Cena je zvýšena o cestovní náklady a čas strávený na cestě k místu setkání, pokud se nekoná v místě konzultovny na Praze 10 okolo divadla Solidarita.

V době covidu a karanténních opatření nejlepší forma sezení. Využívají ji často lidé, kteří mají raději přemýšlení za pohybu, nebo kterým nevyhovují uzavřené prostory, lidé sportovně – výkonově zaměření nebo maminky s malými dětmi s kočárky.

On line terapie: whatsApp, google meet, zoom, skype, hovor po telefonu. Umím skoro vše. Co neumím, můžete mne nasměrovat, ráda se novému přiučím.

Naslouchám Vám a společně s Vámi definuji, s čím potřebujete ve Vašem životě pohnout tak, abyste žili spokojenější a harmoničtější život

Po třetím sezení si vzájemně ujasníme, zda Vám vyhovuje můj způsob práce. Zda i já se cítím být kompetentní a chci s Vámi spolupracovat. Po té podepíšete Informovaný souhlas o psychoterapii. Je na Vás, kolik sezení u mne budete chtít absolvovat. Vy si stanovujete frekvenci setkávání. Od tohoto okamžiku si můžete předplatit balíček několika sezení za zvýhodněnou cenu.

  • Vaše zakázka se může v průběhu času měnit. Většina sezení probíhá formou dialogu a během dalších konzultací po dohodě s klientem využívám tvořivější přístup v tom, jak nahlédnout “pod pokličku”. Více https://www.hanajansova.cz/ja-a-gestalt/

  • Platby probíhají pouze bezhotovostně na bankovní účet předem 670100-2206731430/6210. Nemám smlouvu se zdravotní pojišťovnou. Pouze spolupracuji s pojišťovnou VZP v rámci programu Duševního zdraví (příspěvek na 10 sezení á 500,- Kč).
  • Dohodnutý termín je možné bezplatně zrušit min. 24 hodin předem, v kratším čase si počítám storno poplatek 50% ze sjednané částky. Zrušení schůzky v čase konzultace storno činí 100 % ze sjednané částky.
  • O slevu si mohou klienti požádat předem (osoby na RD, studenti, senioři, nebo z jiných sociálních důvodů).
  • Neposkytuji zdravotní službu, nejsem zdravotní zařízení.
  • Od února 2021 platí nabídka 12ti sezení pro klienty v rámci projektu #hlavunadvodou (pracovníky v první linii, seniory, rodiče samoživitele, lidi s minimálními příjmy). Více informace najdete na www.terapie.cz 🙂

KLIENTŮM, které přijmu do psychoterapie, nenabízím jiné mé služby (kromě jednodenního putování v krajině). Ctím terapeutický vztah, ve kterém chci být plně, čistě, nezaujatě, s odstupem i jistou důvěrnou blízkostí. Proto si dobře pročtěte nabídku a pro sebe si zvolte dobrý formát doprovázení viz Nabízím :-).