Jednodenní doprovázená pouť

Chůzi přírodou považuji za jednu základní techniku psychohygieny pro všechny, kteří žijí ve městě, pracují v pomáhajících profesích, nebo ve stresovém prostředí. Díky chůzi se okysličuje mozek, prohlubuje se dýchání, tělo se uvolňuje, dáváme prostor našemu nevědomí. Po víření myšlenek a záplavě slov a vyprávění příběhu přichází plodné nic, ticho. Cítíme bolavé tělo, začínáme vnímat jinak. Můžeme najednou zažít nový příliv nápadů nebo úlevu od starostí, tlaků, opakujících se myšlenek, které se objevují v našem běžném prostředí. 

Díky putování krajinou s průvodcem tato procházka dostává jiný rozměr. Jednodenní putování krajinou v mém podání leží na pomezí obyčejné kondiční procházky s povídáním, life koučinkem, terapií a duchovním provázením. Záleží na hladině, v jaké se chcete do procesu zanořit. Já jako průvodkyně jsem připravena na různé hladiny ponoru či vzletu. 

Putování se záměrem můžeme zažít to kouzlo odpovědí skrze symboly, kterých bychom si běžně nevšimly. Naše myšlení uhne jiným směrem. Můžeme najednou uvidět to, co jsme neviděli ve svém životě roky. Takovou má putování s původcem sílu. Průvodce dává vyprávění jiný rozměr, spojí ho s tím, co se děje v krajině a dává příběhu jiný rámec.  Intuici, naladění a dobré boty s sebou.

více https://doprovazenepoute.cz/co-jsou-doprovazene-poute/

PRAVIDLA:

1. Trasu plánujete Vy, já se s Vámi jen domluvím na tom, jak se na místo dopravíme, můžeme trasu též vymyslet společně. 

2. Na pouti vedete Vy: po cestách značených i neznačených, já Vás pouze následuji. Tempo i hloubku sdílení si musíte hlídat též Vy. Já si budu sledovat své myšlenky, tělo, a poslouchat každé Vaše slovo a občas Vám klást zvídavé otázky. I mlčení po společné řeči má svůj význam. Hlídám bezpečí nás obou. Jsem tam pro Vás.

3. Klient(ka) vždy hradí cestovní náklady (jízdné.)

4. CENU za doprovázenou pouť si určujete též VY: vycházím z modelu DAR ZA DAR. Můj honorář sestává ze dvou částí – ocenění mého času věnovaného Vám a ocenění vlastního pokroku.

Můj čas ocení klient/ka stejně, jako oceňuje svůj čas, což znamená, že za den pouti mi dá tolik, kolik si sám za den vydělá hrubého (také svůj příjem zdaňuji). Vycházím z myšlenky, že si svého průvodce v osobním rozvoji cení stejně jako sám sebe. A po skončení cesty klient sám ocení míru vlastního osobního pokroku. Pokud si bude myslet, že se jen pěkně prošel, ale osobní růst nevidí, nezaplatí mi nic dalšího navíc. V opačném případě částku započítá do výsledné ceny. Dar za dar.