Putování krajinou svého srdce

Putování se stalo poslední dobou mou vášní a celoživotní cestou. Proto nabízím tuto formu i mým klientům, mužům i ženám, kteří se chtějí zastavit a podívat se na svůj život z ptačí perspektivy. 

Chtějí vyčíst odpovědi z prostoru, který v rozšířené všímavosti a s naladěním „tady a teď“ mohou vnímat nově jakoby očima dítěte, s odvahou dospělého a moudrostí a zkušeností stařeny/starce. Mohou najednou vidět neviděné, cítit nepoznané a integrovat vše v prostoru mé „tiché“ přející průvodcovské pozornosti. Je někdy velmi lehké se do tohoto stavu dostat a nechat se vést a důvěřovat, jindy to může být velký krok do neznáma. 

Projekt „Krajinou svého srdce“ dozrál v roce 2019 a je založený na putování krajinou vnitřní i vnější a na sdílení prožité zkušenosti v counsilových kruzích. Víkend je relaxační, ale může být v mnohém léčivý. Pro někoho dost transformační, pokud dbá na dobrou přípravu před a integraci po. Záleží na hloubce ponoru. Mám tyto víkendy ráda a desítky žen též. Jsem ráda, že se mnou putujete a že se vracíte.

Putování pro ženy (květen i pro muže)

Jednodenní doprovázená pouť

Stačí si zamluvit termín 🙂

Ženské večerní kruhy 18:00-20:30 h.

neděle 8.5.2022