Gestalt terapie a JÁ

Od otázky PROČ k JAK

Mnoho let jsem vedla seberozvojové skupiny studentů i žáků, ale i terapeutické skupiny s dětmi a dospělými “bez domova”, pracovala jsem v terénu, procházela squaty, viděla utrpení i snahu změnit svou životní realitu, ale i snahu změnit sebe bez ohledu na vnější okolnosti. Ta cesta mi přišla zajímavější a vedla k výsledkům odrážející se i ve vnější realitě. Otázku PROČ se to děje, jsem vyměnila za JAK

Gestalt přístup je víc než terapie, je to životní postoj

V mém zkoumání mi pomohl gestalt přístup, který jsem objevila v r. 2008 v podobě dvouletého výcviku, později pětiletého psychoterapeutického akreditovaného výcviku v gestalt terapii. Pochopila jsem, že Gestalt (z něm.slova Gestalt = tvar) není jen o terapii, ale o životním postoji: o dokončování tvarů, o prohloubeném uvědomování, o velké cestě sebepoznání, o dialogu, o skutečném kontaktu, o velké tvořivosti, která mi je blízká, a neustále mne vede ke změně, čili k osobnímu růstu, životní radosti a velké svobodě.  

Cestou psychoterapie

Cestou psychoterapie jsem vědomě začala provázet muže a ženy jako třiatřicetiletá žena, která začala plně vidět a ctít svoje dary. Pochopila jsem, že terapie si mne najde všude: na dětském hřišti, na cestě autobusem, na koncertě i na dovolené na ostrově, kde jsem se lidem vyhýbala. Lidé mi vypravují své příběhy, uvědomují si se mnou své stíny, i své skryté možnosti. Cítí větší spojení se svou Duší a to u nich vyvolává jak úlek, tak úlevu i pokoj… podle toho, zda jsou zvyklí Duši naslouchat.

Co je gestalt terapie? 

Gestalt terapie je psychoterapeutický směr vycházející z poměrně široké teoretické základny z oblasti psychologické (psychoanalýza, gestalt psychologie, humanistická psychoterapie) i filozofické (fenomenologie, holismus, zen-buddhismus, vztahové pojetí M.Bubera). Spojujícím rysem mezi jednotlivými podobami gestalt přístupu je zásadní důraz kladený na uvědomění a kontakt s přístupem “tady a teď”. Více: https://www.gestalt-praha.cz/co-je-gestalt-terapie/ Uvědomění (“awareness” – tedy “uvědomování”) je prožitek, při kterém je člověk v kontaktu s vlastní existencí, s tím, co je. Jedná se o koncept velmi blízký dnes frekventovanému pojmu “mindfulness”. 

Líbí se mi, že gestalt terapie často využívá experimenty a jiné kreativní techniky (práce s tělem, hlasem, psaním, kreslením…). Experimentální je ovšem z principu, pokaždé totiž nabízí novou zkušenost, nové poznání a zárodek osobní změny.

Gestalt terapie má pravděpodobně větší rozsah stylů a modalit než jakýkoli jiný systém. Je uplatňována v individuální terapii, v párech, ve skupinách, v rodinách. Je praktikována na klinikách, ve firmách, v seberozvojových centrech.

Gestalt terapie je vhodná pro rozvoj osobnosti – překonání nefunkčních rodinných a vztahových vzorců, porozumění emocím a zbavení se emocionálních traumat či zátěže, hledání psychosomatických příčin (fyzické příznaky, u kterých nelze zjistit fyzické příčiny), provázení životními krizemi a podpora, zvládání stresu, náročných životních období a úkolů, partnerské krize, vyhoření, aj.

JAK PRACUJI?

Jako gestalt terapeutka pracuji nedirektivním způsobem. Klient je pro mne partner, se kterým zkoumám jeho svět, ve kterém jedná tak, jak nejlépe dovedl. Nepoužívám běžné klinické diagnózy, nevnáším do terapie vinu a patologii. Pomáhám klientovi zkoumat a odkrývat způsob, jak fixované vztahové vzorce ovlivňují jeho život v současnosti. Rozšiřuji jeho uvědomování vlastních možností skrze hledání rovnováhy v oblasti myšlení, emocí i těla. S každým klientem/klientkou pracuji úplně jinak. Ctím jeho osobní tempo i způsob, kterým přijímá a zpracovává informace.

Jsme-li v pracovně, tak často sedíme a hovoříme. Jindy je sezení tvořivější, kdy využívám všechny své zkušenosti z jiných výcviků, moudrosti z ženských kruhů i práce s přírodními rituály i zkušeností z praxe (drama-, muziko-, arteterapie, práce se sny, hlasem, tichem, zpěvem, dechem, modelínou, meditační praxe, metodu rodinných konstelací…). Zkoumáme nové možnosti, integrujeme nové zážitky i uvědomění z nich. Klient/ka se stává víc svobodnější a brzy přebírá zodpovědnost za svobodné vyjádření svých potřeb.

Jsme-li v krajině (park, příroda) konzultace probíhá v dialogu. Ale navíc si všímám obrazů, symbolů i jevů vnějších a hledám souvislosti s jevy vnitřními. Hledám souvislost mezi tím, co je vidět, slyšet, i tím, co se zdá být skryto. Opět s plným vědomým klienta, experimentálně tak, aby to posloužilo a ne odvrátilo pozornost jinam. 

Jsme-li na on-linu, tak věřte nebo ne, i zde se dá chodit venku, vnímat vítr, čerstvý vzduch, nádech – výdech… Nebo se dá sedět v teple a klidu v místnosti a společně si vypít čaj :-). I on-line má mnoho podob, specifik, překvapení, výhod i limitů.