Zásady práce s osobními údaji

Jsem Hana Jansová, IČO: 08864641, sídlím na adrese Černokostelecká 2792/42, Praha 10 – Strašnice, a jsem zapsaná v živnostenském rejstříku. Při své práci pracuji s některými Vašimi osobními údaji a řídím se následujícími pravidly:

1. Pokud poptáte mé služby, budu zpracovávat vaše kontaktní údaje, které mi sdělíte. Jsou to jméno, příjmení, e-mail, telefonní číslo, případně další údaje, které mi v rámci poptávky poskytnete. Pokud se nedomluvíme na další spolupráci, vaše údaje budu zpracovávat jenom po dobu nezbytně nutnou k odbavení vaší poptávky nebo dotazu.

2. Pokud se domluvíme na spolupráci, budu pracovat s vašimi kontaktními údaji a dále s údaji, které mi sdělíte v rámci terapie/koučování/doprovázení, někdy se může jednat o „citlivé“ osobní údaje. S takovými údaji budu pracovat pro účely kontinuity poskytovaných služeb, a to zejména v psychoterapeutickém kontextu (viz Informovaný souhlas pro psychoterapii). Záznamy o průběhu našich setkání budu uchovávat po dobu poskytování mých služeb a nejdéle 10 let od posledního setkání. Vaše fakturační údaje pak budu zpracovávat pro splnění zákonných povinností 10 let od poskytnutí služby.

3. Vaši e-mailovou adresu, ze které se mnou komunikujete, zařadím po ústní dohodě do své databáze pro zasílání novinek. Svůj e-mail můžete z rozesílky kdykoliv odhlásit. Obdobně nakládám s e-maily získanými z kontaktního formuláře na mém webu www.hanajansova.cz.

4. Pokud byste potřebovali ohledně osobních údajů cokoliv probrat, napište mi na e-mail hanajansova@gmail.com nebo zavolejte na číslo 723 625 649.

5. Nařízení GDPR (nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES), které oblast osobních údajů upravuje, vám dává mimo jiné právo obrátit se na mě a chtít informace, jaké vaše osobní údaje zpracovávám, vyžádat si přístup k těmto údajům a nechat je aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování, můžete požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů, požadovat po mně v určitých situacích výmaz osobních údajů a v určitých případech máte právo na jejich přenositelnost. Pokud si myslíte, že s daty nenakládám správně, máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, případně se se svými nároky obrátit na soud.